Close
ARTŪRAS MALINAUSKAS Išdidinti

ARTŪRAS MALINAUSKAS

Mano kontaktai:

   +370 614 89455

 supervizorius@yahoo.de 

Credo: tu nesuklysi jei pasielgsi teisingai (M. Tvenas), arba aštuoni eina po septynių tuo atveju, jei septyni eina prieš aštuonis

Išsilavinimas:

Socialinis darbuotojas ir pedagogas, specializacija: ugdomoji pagalba jaunimui, Drezdeno Aukštoji socialinio darbo ir pedagogikos mokykla (University of applied sciences for social work), Vokietija. 1999-2004

Supervizorius. Podiplominės studijos. Miunsterio akademija (Vokietija) ir Vytauto Didžiojo universitetas. 2005-2007.

Provokatyvios terapijos specialistas. Podiplominės studijos. Vokietijos Provokatyviosios terapijos institutas (D.I.P.), Miunchenas. 2012-2014

Darbo patirtis:

Konsultacinė įmonė „Kitokie projektai“. Partneris, supervizorius, konsultantas. Nuo 2007- iki dabar ir visados.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (2012-2014). Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Viešoji įstaiga „Actio Catholica Patria“. Atviro jaunimo centro „Vartai“ vadovas, jaunimo darbuotojas. 2005-2008

INVIA-Dresden e.V., darbo su tarptautiniais savanoriais programos koordinatorius, mokymų vadovas. 2003-2005, Vokietija

Drezdeno Aukštoji socialinio darbo mokykla. Techninis medijų darbuotojas (filmavimas, montavimas). 2001-2003

Ekspertinės sritys, metodai:  Darbas komandoje, darbas be komandos, vadovavimas, kūrybiškumas, humoras mokant ir konsultuojant, darbas su (sunkiu) klientu, viešas tylėjimas, pagalba krizinėse situacijose, bendrųjų kompetencijų ugdymas, jaunimo neformalus ugdymas, suaugusiųjų švietimas ir kitos darbinės dilemos ir temos, kuriomis dirbu su žmonėmis jiems norint. Supervizijos arba mokymų formatu. Centre – žmogus, jo istorija, patirtis ir jį supanti aplinka.  Dirbu rimtai, bet su humoru arba atvirkščiai. Geranoriškai ir pagarbiai, išdidinant ir sumažinant, ant kėdės ir ant fotelio

Kita svarbi informacija:

Metasupervizorius (supervizorių supervizorius).

Bendradarbiaujant su Vytauto didžiojo universitetu prisidėjau prie 2013-2015 m. ir 2020-2022 m. podiplominių supervizijos studijų organizavimo, jose buvau ir dėstytoju ir mokomuoju supervizoriumi.

Bendradarbiaujant su G.I.Z. fondu (Vokietija) ir GFA Consulting (Vokietija) 2017-2019 m. prisidėjau prie supervizijų studijų organizavimo, programos kūrimo, teminių blokų ir mokomųjų supervizijų vedimo Rytų Ukrainoje, Dnipro mieste. Studijose dalyvavo specialistai iš socialinės, švietimo ir medicininės srities. Tikslas– stiprinti minkštąsias kompetencijas karo draskomoje šalyje.

Įvaldytos kalbos: Vokiečių (beveik kaip gimtoji), rusų (istorijos aidai), anglų (vis tenka).

Laipsniai: nuo 36,6 (darbingas) iki 38 (nedarbingas).

 

Narystės kitose organizacijose

2002 iki dabar: Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos (LiNA) narys, valdybos narys (2006-2010), valdybos pirmininkas (2012-2015).

2007 iki dabar: Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) (LPSKA) asociacijos narys, tarybos narys ir generalinis sekretorius (2010-2013). www.supervizija.lt

Nuo 2015 m. priklausau Vokietijos provokatyviųjų terapeutų tinklui prie Vokietijos Provokatyviosios terapijos instituto (D.I.P. München). https://provokativ.com/arturas-malinauskas/

 

Publikacijos

A. Malinauskas, Ž. Gailius ir kt.: Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje. 2013

 

A. Malinauskas: LENK MEDĮ KOL JAUNAS. Subjektyviai objektyvios jaunimo darbuotojo dilemos jauno žmogaus atžvilgiu. Straipsnis, pranešimas. 2008.

 

A. Malinauskas, A. Kučikas: Atviri jaunimo centrai – jaunimo poreikiams. Atvirojo darbo su jaunimu koncepciniai metmenys. 2008

 

Metodikos

A. Malinauskas, P. Godvadas, G. Jasienė: Patyrimo pedagogikos pritaikymas bendruomenių veikloje. Praktinis gidas. Užsakovas – Telšių ir Jurbarko vietos veiklos grupių užsakymu. 2014

 

A. Malinauskas, Dr. G. Sakalauskas ir kt.: Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika. Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) užsakymu. 2010

 

A. Malinauskas. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija. Jaunimo reikalų departamento prie SADM užsakymu. Patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4)       

                                          

A. Malinauskas, P. Godvadas, Ž. Gailius: Vilniaus arkivyskupijos Carito projekto „Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“: 1. Socialinių įgūdžių formavimo programa; 2. Konfliktų valdymo įgūdžių tobulinimo programa. 2009                                            

Hobis: Šaudymas iš lanko. Yra ir kitų

Antihobis: Elektros darbai. Yra ir kitų

Kiti supervizoriai:

Close