Close

KAS YRA SUPERVIZIJA?

Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia.

Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti.

Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti. Visgi egzistuoja viena svarbi sąlyga – supervizija padeda tik tuo atveju, jei joje dalyvaujantieji nori keistis.

Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte.
A.Einšteinas

SUPERVIZIJOS PROCESO APIBRĖŽTIS

Supervizijos formos

Terminai

Sesijos trukmė

Sesijų skaičius

Dalyvių skaičius

Individuali supervizija

Individuali supervizija. Dvišalė supervizijos forma - vienas supervizorius/-ė ir vienas(-a) supervizuojamasis/-oji. Yra įvairių požiūrių dėl sesijų (susitikimų) skaičiaus, jų dažnumo ir trukmės. Individuali supervizija gali būti naudinga įvairių lygmenų darbuotojams, padalinių vadovams, organizacijų vadovams ir kt. Vadovo(-ės) supervizija skirta organizacijoje kylančių su vadovavimu susijusių užduočių supervizijai. Pagrindinis dėmesys skiriamas vadovavimo efektyvumui ir vadovo laikysenai. Rekomenduojama, kad supervizorius(-ė) turėtų patirties ir žinių apie organizaciją bei vadybą. Didelis persidengimas su koučingu, kuris kaip sąvoka yra įprastesnis versle.

 

 

 

1-1,5 val.

 

 

 

 

5-15 ir daugiau sesijų

 

 

 

 Vienas dalyvis

Grupinė supervizija

Grupinė supervizija. Supervizija dalyviams, kurie nėra susiję formaliais profesiniais santykiais ar nedirba toje pačioje organizacijoje. Dalyviai gali būti iš panašių ar skirtingų profesijų ir profesinių laukų. Galimi du pagrindiniai grupinės supervizijos požiūriai:

1. Grupės turi būti mažos (grupės dalyvių skaičius negali viršyti keturių, o kartais šešių dalyvių), siekiant suteikti kiekvienam dalyviui galimybę reflektuoti savo temas.

2. Supervizijos metu siekiama dirbti su grupės procesu ir grupės ištekliais, kas leidžia dirbti su didesnėmis grupėmis.

 

 

Ne mažiau kaip 2 val.

 

 

 

 10-12 ir daugiau sesijų;

 

 

 3-12 dalyviai

 

Komandos supervizija

Komandos supervizija. Komanda - tai grupė žmonių, kuriuos jungia bendras tikslas. Komandos supervizija tai konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp komandos narių ir komandos darbo efektyvumą. Komandos ypač tinka kompleksinėms bei daug tarpusavyje susijusių papildomų veiklų turinčioms užduotims. Supervizija daugiausia dėmesio skiria santykiams tarp komandos narių, komandos komunikacijos riboms, vaidmenims komandoje, galios santykiams bei konkurencijai, atmosferai komandoje ir t.t. Anglosaksai bei olandai šį procesą vadina "organizacijos konsultavimu".

 

 

Ne mažiau kaip 2 val.

 

 

 

7-10 ir daugiau sesijų

 

 

 

Ne daugiau kaip 10

 

 

Organizacijos supervizija

Organizacijos supervizija prisideda prie veiksmingo organizacijos funkcionavimo. Supervizija vyksta reguliarių susitikimų metu. Į supervizijos procesą gali būti įtraukiami organizacijos vadovai, padalinių vadovai, profesionalų komandos bei kiti darbuotojai. Supervizijos metu vyksta santykių tarp komandos ir organizacinės aplinkos refleksija,galios pozicijų išsiaiškinimas ir institucinis bei subjektyvus vaidmenų ir užduočių supratimas, organizacinės kultūros plėtojimas.

 Rengiamas individualus organizacijos kultūros pokyčių planas. Supervizija pagal poreikį ir susitarimą.


Close