Close
Supervizija - kitoks būdas spręsti problemas Supervizija Supervizija

Supervizija

Norintiems tobulėti ir dirbti efektyviau

Supervizija

Kitoks būdas ieškoti atsakymų į darbe kylančius klausimus

Supervizija

Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuio jas sukūrėte. A. Einšteinas

Supervizoriai

Popular Brands

 • Supervizija padeda pamatus stipriems zingsniams

  Supervizija  – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia.

 • Individuali supervizija

  Individuali supervizija – tai individualaus konsultavimo procesas, skirtas įvairiose srityse dirbantiems specialistams, kurie atsiduria sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose ir nori jas spręsti.Dažniausiai pasitaikančios individualios supervizijos temos:

  1. konfliktai, jų sprendimo galimybių paieška;
  2. profesinio identiteto paieška;
  3. pasipriešinimas pokyčiams bei pokyčių išgyvenimas;
  4. naujų profesinių kompetencijų, vaidmenų įvaldymas;
  5. savirealizacija profesinėje veikloje ir pan.

 • grupinė supervizija

  Grupinė supervizija – tai grupinio konsultavimo procesas. Grupėje gali dalyvauti nuo 3 iki 12 asmenų, kurie tiesiogiai nėra susiję darbiniais ryšiais, bet yra tos pačios ar panašios srities specialistai arba to paties lygmens darbuotojai ar vadovai.

  Dažniausiai pasitaikančios grupinės supervizijos temos:

  • „degančios“ darbinės situacijos;
  • neišspręstos / keliančios nerimą problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais), jų analizė;
  • dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas;
  • darbo kokybės ir pasitenkinimo darbu didinimas;
  • susidorojimas su emociniais krūviais darbe;
 • komandinė supervizija

  Komandos supervizija – tai konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą joje bei darbo efektyvumą.

  Komanda – tai žmonių grupė, kurią jungia bendras tikslas. Komandos nariai vykdo kompleksines, tarpusavyje labai susijusias užduotis, tačiau taip pat turi ir atskirų užduočių.

  Dažniausiai pasitaikančios komandinės supervizijos temos:

  • komandos komunikacija tarpusavyje ir su aplinka;
  • konfliktų sprendimo kultūros ugdymas, mokantis išsakyti ir priimti kritiką;
  • komandos sutelktumas;
  • komandos rezultatų gerinimas;
  • vaidmenys bei santykiai komandoje;
  • konkurencija komandoje;
  • efektyvesnis turimų resursų panaudojimas (pvz., susirinkimų eiga, laiko planavimas);
  • darbo atmosferos gerinimas.
 • organizacijos supervizija

  Organizacijos supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimų struktūrinių pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti.

  Organizacijoje vienu metu gali būti derinamos kelios supervizijos formos, paraleliai gali vykti keli supervizijos procesai ir dirbti keli supervizoriai.

  Pavyzdžiui: paraleliai gali vykti vadovų komandos supervizija, keli organizacijos padalinių supervizijos procesai, taip pat individualios supervizijos ar panašiai.

Supervizoriai
Supervizoriai

Aktualijos skaityti naujienas  

KLAUSIMŲ GALIA
įkelta: Jul 20, 2020 | autorius: Irina Šiaudvytienė
Šiuo metu visas pasaulis išgyvena nežinomybę dėl pandemijos. Yra įvairių...
Supervizija žmonėms, dirbusiems karantino sąlygomis
įkelta: Jun 26, 2020 | autorius: Ramunė Gecaitė
Supervizorių asociacijos nariai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos...
Ką veikiame kai „viskas gerai“?
įkelta: May 19, 2020 | autorius: Rita Škriadaitė Vrubliauskė
Bendraudama su socialiniais darbuotojais, lydinčiais sudėtingas šeimas,...
Supervizija Lietuvoje 2019 metais: skaičiai, sritys, formos
įkelta: Apr 3, 2020 | autorius: Irina Šiaudvytienė
2019 metais supervizijos paslaugomis pasinaudojo 2669 dalyviai. Tai yra 44...
Close