Close

Individualiai pritaikyta paslauga

Supervizorius į kiekvieną užsakymą pažvelgia individualiai ir rekomenduoja supervizijos formatą, kuris geriausiai padėtų ieškoti būdų, kaip spręsti problemines situacijas darbe.

Konfidencialumas

Supervizijos proceso metu aptariama informacija, susijusi su žmonėmis, faktais ar organizacija, lieka konfidenciali.

Refleksija

Supervizijos konsultavimas yra grįstas refleksija, kuomet įsivardijama ir analizuojama užsakovo reali patirtis, elgesys, emocijos, mintys ir nuostatos. Tokiu būdu klientas mokosi ir naujai supranta dalykus bei įgyja naujų gebėjimų.

Dialogas

Tikrieji savo darbo ekspertai yra tie žmonės, kurie tą darbą dirba, o supervizorius tik sudaro sąlygas rasti sprendimus problemoms spręsti.

Skaidrumas

Supervizijos tikslas yra aiškus ir žinomas tiek užsakovui, tiek dalyvaujantiems supervizijoje. Konsultavimo metu supervizorius atspindi tai, ką pamato, pasako, tai ką suprato. Supervizorius nenuslepia savo įžvalgų nuo užsakovų, net jeigu jos nėra labai malonios ar patogios. Tačiau tai daro atsakingai ir su rūpesčiu. Supervizoriaus veiksmai yra žinomi tiek užsakovui, tiek dalyvaujantiems supervizijoje. Jei supervizorius mato, kad supervizija nėra tinkamiausia konsultacijos forma atliepti užsakovo lūkesčius, jis gali pasiūlyti kitas konsultavimo formas.


Close