Close
RŪTA BUTKEVIČIENĖ Išdidinti

RŪTA BUTKEVIČIENĖ

Mano kontaktai:

   

  +370 686 81204

ruta.butkeviciene@supervizija.lt 

Credo: 

„Patirtis savaime mūsų nemoko. Tačiau mes mokomės tuomet, kai šia patirtimi dalijamės ir ją reflektuojame“ (J. Dewey)

Išsilavinimas

Esu supervizorė, 2004 m. baigusi supervizijos (profesinių santykių konsultavimo) podiplomines studijas, kurias organizavo ir vykdė Miunsterio akademija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Caritas.  

Socialinių mokslų daktarė, socialinio darbo magistrė. Penkerius metus dirbau socialine darbuotoja vaikų, turinčių klausos negalią, reabilitacijos centre. Savo daktaro disertacijoje tyrinėjau šeimų, auginančių vaikus su šia negalia, poreikius ir problemas.  

Inžinierė. Bakalauro laipsnį įgijau Kauno technologijos universitete.  

Darbinė veikla

Nuo 1995 m. dirbu Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kartu su kolegomis kūriau ir vykdžiau studijų programą “Socialinis darbas medicinoje”. Pagrindinės mano dėstomų dalykų, vedamų mokymų ir atliekamų mokslinių tyrimų temos – liga/negalia šeimoje ir ori gyvenimo baigtis. Universitete įvairių programų studentams dėstau dalykus “Organizacijos kultūra”, “Interprofesinis komandos darbas”, “Žmonių santykiai”.

Esu knygų “Socialinio darbo interviu”, “Šeima, kurioje auga vaikas turintis negalią” autorė, taip pat, knygos “Į pacientą orientuota profesinė etika ir komunikacija” bendraautorė.

Nuo 2004 m. vedu individualias, grupės, komandos, organizacijos supervizijas. Daugiausia supervizavau specialistus/vadovus, dirbančius socialiniame ir švietimo lauke. Nuo 2021 m. aktyviai įsitraukiau į sveikatos priežiūros lauką – vedu supervizijas įvairių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų grupėms ir komandoms. Teikiu mokomąsias grupės supervizijas LSMU medicinos programos studentams ir esu šio proceso koordinatorė.

Kita:

Dzūkijos pušynai yra mano mieliausia vieta pasaulyje. Mėgstu juose klajoti, stebėti, kvėpuoti…Geriausiai pailsiu grybaudama.

Kiti supervizoriai:

Close