Close

Individuali supervizija – tai individualaus konsultavimo procesas, skirtas įvairiose srityse dirbantiems specialistams, kurie atsiduria sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose ir nori jas spręsti.

Dažniausiai pasitaikančios individualios supervizijos temos:

 • konfliktai, jų sprendimo galimybių paieška;
 • profesinio identiteto paieška;
 • pasipriešinimas pokyčiams bei pokyčių išgyvenimas;
 • naujų profesinių kompetencijų, vaidmenų įvaldymas;
 • savirealizacija profesinėje veikloje ir pan.

Grupės supervizija – tai grupinio konsultavimo procesas. Grupėje gali dalyvauti nuo 3 iki 12 asmenų, kurie tiesiogiai nėra susiję darbiniais ryšiais, bet yra tos pačios ar panašios srities specialistai arba to paties lygmens darbuotojai ar vadovai.

Dažniausiai pasitaikančios grupinės supervizijos temos:

 • „degančios“ darbinės situacijos;
 • neišspręstos / keliančios nerimą problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais), jų analizė;
 • dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas;
 • darbo kokybės ir pasitenkinimo darbu didinimas;
 • susidorojimas su emociniais krūviais darbe;

Komandos supervizija – tai konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą joje bei darbo efektyvumą.

Komanda – tai žmonių grupė, kurią jungia bendras tikslas. Komandos nariai vykdo kompleksines, tarpusavyje labai susijusias užduotis, tačiau taip pat turi ir atskirų užduočių.

Dažniausiai pasitaikančios komandinės supervizijos temos:

 • komandos komunikacija tarpusavyje ir su aplinka;
 • konfliktų sprendimo kultūros ugdymas, mokantis išsakyti ir priimti kritiką;
 • komandos sutelktumas;
 • komandos rezultatų gerinimas;
 • vaidmenys bei santykiai komandoje;
 • konkurencija komandoje;
 • efektyvesnis turimų resursų panaudojimas (pvz., susirinkimų eiga, laiko planavimas);
 • darbo atmosferos gerinimas;

Organizacijos supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimų struktūrinių pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti.

Organizacijoje vienu metu gali būti derinamos kelios supervizijos formos, paraleliai gali vykti keli supervizijos procesai ir dirbti keli supervizoriai.

Pavyzdžiui: paraleliai gali vykti vadovų komandos supervizija, keli organizacijos padalinių supervizijos procesai, taip pat individualios supervizijos ar panašiai.


Close