Close
JŪRATĖ GRICIŪTĖ Išdidinti

JŪRATĖ GRICIŪTĖ

Mano kontaktai:

  +370 687 83739

jurate.griciute@supervizija.lt 

 Credo: „Kaip žiūri, taip ir matai“, o „kad pamatytum, reikia laiko“ (G. O‘Keeffe)

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas.

Psichologijos magistro laipsnis, klinikinės psichologijos specializacija, Vilniaus universitetas.

Viešojo administravimo magistro laipsnis, Sveikatos apsaugos įstaigų administravimo specializacija, Mykolo Romerio universitetas.

Grupių  psichoterapeutės kvalifikacija (Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Europos akredituota psichoterapijos mokymo įstaiga).

Mediatorė (Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas) nuo 2020 m.

Supervizorė, Profesionalios supervizijos studijos, Vytauto Didžiojo universitetas, supervizorės kvalifikacija (ANSE - Nacionalinių supervizijos organizacijų Europoje asociacijos standartus atitinkantis supervizoriaus diplomas).

Darbo patirtis:

VšĮ „Darni socialinė raida“, direktorė, lektorė, supervizorė; nuo 2016 m. iki dabar.

Mykolo Romerio universiteto Psichologijos institutas, lektorė;  1999 -2001 m. ir nuo 2013 m. iki dabar.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, partnerė, vyr. konsultantė, lektorė; 2012 m. – 2021 m.

LR Sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vedėja; 2012 m.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; 2005 – 2012 m.

VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras; medicinos psichologė; 2001 – 2012 m.

VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras, direktorė; 2003 – 2004 m.

Aknystos pensionatas (dabar – Aknystos socialinės globos namai) ir  VšĮ „Anykščių šilelis“, medicinos psichologė; 2001-2003 m.

Ekspertinės sritys, metodai:

Ilgalaikė patirtis dirbant su viešojo sektoriaus organizacijomis ir jų darbuotojais: mokymai vadovams ir jų komandos nariams, vadovaujant ir dirbant komandoje (tiek vienalytėje, tiek tarpdisciplininėje), konfliktų valdymas, emocinių kompetencijų stiprinimas, socialinės srities darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas (ypač – dirbant su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką) ir kitokios psichologinį bei vadybinį atspalvį turinčios tematikos. Grupių ir komandų supervizijos – mano mylimas veiklos baras! Dirbdama su žmonėmis remiuosi fenomenologiniu požiūriu (kiekvienas žmogus, kiekviena grupė – unikali!), orientuojuosi į dabarties aktualijas ir vykstančius procesus, kartu su klientu (-ais) keliaujame, ieškodami būdų, kaip atskleisti turimus resursus ir sustiprinti pasitikėjimą savimi, mokomės vienas iš kito patirčių ir besikeisdami tobulėjame. Ekspertinės veiklos sritys – socialinė ir sveikatos apsauga. Vadovų kompetencijų ir supervizijų laukui skiriu išskirtinį dėmesį.

 

Kita svarbi informacija:

Esu Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos valdybos narė ir šios organizacijos narė jau daugiau nei 25 metai (LHPA prezidentė 2007 – 2009 m.) 

Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė

 

Hobis: šokis visada atpalaiduoja, suteikia džiaugsmą ir laisvės pojūtį. Pasivaikščiojimas gamtoje ir kelionės dviračiu įkvepia ir suteikia pažinimo džiaugsmą. Kelionės praplečia perspektyvas. Dvasinės patirtys atskleidžia vis naujus savęs pažinimo aspektus. O nėrimas (deja – vis rečiau pasitaikantis) leidžia kantriai kurti.

 

 

Kiti supervizoriai:

Close