Close

TARPTAUTINĖ NARYSTĖ

2005 metais LPSKA tapo asocijuota, o 2014 metais – tikrąja Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijos ( angl. – Association of National Organisations for Supervision in Europe) (toliau – ANSE) nare.

Europos nacionalinių supervizijos ir koučingo organizacijų asociacija ANSE įsteigta 1997 metais. Tai skėtinė organizacija, kurios narėmis yra 17 Europos šalių (Austrija, Vokietija, Olandija, Šveicarija, Vengrija, Ispanija, Italija, Bosnija ir Hercegovina, Slovėnija, Kroatija, Airija, Norvegija, Estija, Latvija, Lietuva, Ukraina, Italija, Rumunija), asocijuotos narės – Slovakija, Prancūzija asociacijų, dar 6 šalys (Bulgarija, Islandija, Švedija, Suomija, Čekija, Rusija) yra ANSE tinklo narės. ANSE jungia daugiau nei 8 000 profesionalių supervizorių ir koučerių bei 80 sertifikuotų mokymo institucijų iš įvairių Europos šalių.

 

ANSE tikslai:

skatinti:

 • informacijos mainus tarp nacionalinių organizacijų ir mokymo institucijų
 • patirties mainus tarp konsultavimo ekspertų, padedant atsiskleisti supervizijai ir koučingui (disseminate supervision and coaching)
 • supervizijos ir koučingo kokybės užtikrinimą, nustatant standartus

remti:

 • nacionalinių supervizijos ir koučingo asociacijų steigimą
 • nacionalinės supervizijos ir koučingo kultūros vystymąsi
 • mokymų iniciatyvas Europos šalyse
 • mokslinius tyrimus ir pakreipti mokslo iniciatyvas taip, kad būtų vystomos supervizijos ir koučingo teorijos bei metodologijos

Narystės ANSE nauda Lietuvos supervizoriams ir supervizuojamiesiems:

 • Lietuvos supervizoriai atitinka ANSE nustatytus supervizijos išsilavinimo standartus, todėl tai garantuoja supervizijos paslaugos kokybę klientams
 • Lietuvos supervizoriai turi galimybę keistis naujausia informacija, moksliniais tyrimais ir patirtimi su kitais Europos kolegomis, o tai didina supervizorių kompetenciją
 • Lietuvos supervizoriai turi galimybę daryti įtaką supervizijos raidai Europoje: dalyvauja ANSE generalinėse asamblėjose, priimant supervizijos plėtrai svarbius sprendimus
 • Lietuvos supervizoriai turi galimybę dalyvauti ANSE organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose: tarptautinėse konferencijose, vasaros universitetuose, tarptautinėse intervizijos grupėse

2013 m. Lietuvos supervizoriai organizavo tarptautinį ANSE vasaros universitetą „Pasitikėjimas kuriamas per superviziją“, kuriame dalyvavo 75 supervizoriai iš 15 Europos šalių.


Close