Supervizija.lt > Supervizoriai

Supervizoriai

Šiuo metu Lietuvoje superviziją gali teikti apie 60 profesionalių supervizorių. Visi yra pabaigę 2,5 metų supervizijos studijas, atitinkančias europinį supervizorių rengimo standartą. Studijų programa parengta Miunsterio akademijos (Vokietija) bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo Universitetu.

Supervizorius vienija bei jų profesionalumu rūpinasi Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija (LPSKA), kuri yra tikroji „Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijos“ („Association of National Organisations for Supervision in Europe“ (ANSE) narė.