Close
INDRĖ DIRGĖLIENĖ Išdidinti

INDRĖ DIRGĖLIENĖ

Mano kontaktai:

  +370 610 83735

indre.dirgeliene@supervizija.lt 

Credo:

„Joks vėjas tau nepalankus, jei nežinai į kurį uostą plaukti“ (E. Hemingvėjus)

Išsilavinimas:

  • 2004 – Supervizorės/profesinių santykių konsultantės išsilavinimas, Miunster akademija (Vokietija)
  • 1999 – Socialinių mokslų daktarė (edukologija), Klaipėdos universitetas-VDU (Kaunas)
  • 1995 – Edukologijos magistrė (socialiniai mokslai, socialinė pedagogika), Klaipėdos universitetas
  • 1978 – Vaikystės pedagogika (Bc) (muzikos specializacija), Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Darbo patirtis:

  • 2005-iki šiol, supervizijos praktika, projektiniai ir privatūs užsakymai; supervizijos plėtotė praktikos, mokslo ir studijų lygmenyse
  • 1995-iki šiol, dėstytoja, Klaipėdos universitetas (dabartinė darbovietė ir pareigos: KU SvMF Socialinio darbo katedros docentė)
  • 1989-2014, dėstytoja, Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla-Klaipėdos kolegija-Klaipėdos valstybinė kolegija
  • 1978-1995, muzikos mokytoja/vadovė, Klaipėdos miesto švietimo įstaigos

Ekspertinės sritys, metodai:

supervizijos praktikoje naudoju įvairius metodus (skatinantys, į proceso vystymą nukreipti, intervencijos ir kt. metodai); tai priklauso nuo situacijos, tačiau, svarbiausia – ,,nepamesti“ supervizijos sielos ir širdies – refleksijos. Refleksyvioji praktika teikia galimybę palydėti procesą, suteikia sąlygas atsivėrimui ir dalinimuisi. Darbas su studentais, grupinio ir individualaus darbo patirtis bei mokslinis tiriamasis darbas leidžia improvizuoti, pasitikėti procesu, pažvelgti į procesą kritiškai. Supervizoriškos veiklos stiliui ir filosofijai įtaką darė ir daro tarptautinė patirtis-stažuotės, seminarai, darbas su studentais (Kristiansando universitetas, Norvegija; Kristianstado universitetas, Švedija; Mančesterio universitetas, Jungtinė Karalystė; Grioningeno universitetas, Nyderlandai; Zwolle universitetas, Olandija; Merseburgo aukštoji mokykla, Vokietija; Latvijos krikščioniška akademija ir kt.). Artima kinų mokslininko mintis, jog „Supervizijos sesijos sėkmę gali nulemti fizinis komfortas, harmoningi santykiai, organizacinis tinkamumas, psichologinis saugumas, kultūrinis jautrumas“ ( Tsui, 2005).

Kita svarbi informacija:

anglų, rusų, norvegų (pradinis lygmuo) kalbų valdymas teikia galimybę bendrauti ir bedradarbiauti su užsienio partneriais, gilintis į daugiau pažengusių supervizijos srityje kolegų patirtis užsienyje. Supervizorės išsilavinimas paskatino sukurti (drauge su kolege doc. dr. A. Kiaunyte) supervizijos sistemą KU SvMF socialinio darbo studijose (magistro ir bakalauro programos); 2007 m. vykdytas tyrimas ,,Supervizijos taikymo plėtojant socialinių darbuotojų profesines kompetencijas, modelio parengimas“, kurį rėmė valstybinis mokslo ir studijų fonas (Tyrėjai: Večkienė, Ruškus, Dirgėlienė, Kiaunytė, Kanišauskaitė) tikėtina, turėjo ne tik mokslinės, bet ir socialinės-politinės vertės siekiant formaliai įprasminti superviziją socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo dokumentuose. Mokslinės publikacijos, siekiant atskleisti pagalbos žmogui profesijų sudėtingumą bei paramos strategijas, iki šiol išlieka esmine mano mokslinių tyrimų sritimi. Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, paskaitos tarptautiniuose projektuose leidžia ne tik dalintis patirtimi, bet siųsti žinią apie besikuriančią ir intensyviai augančią supervizijos mokyklą Lietuvoje. Mokslo, tyrimų bei studijų lygmenys praturtina mano kaip supervizorės praktiką, kuri nebuvo nutrūkusi nuo 2005 m. Supervizuoju įvairių profesijų asmenis (individuali, grupės, komandos, vadovo supervizija). Negaliu išskirti vienos kurios srities – didžiausias iššūkis supervizuoti sisteminių pokyčių situacijoje veikiančius profesionalus. Priimtina mintis, jog supervizija ne moko kaip gyventi, bet padeda gyventi. Kiekvienam profesionalui svarbu pripažinimas, tai kintanti sąvoka. Tačiau labai pozityviai vertinu, akademinėje sferoje – docento vardas, pedagogika – muzikos mokytojas/ekspertas, visuomeninė veikla – pilietiškiausia klaipėdietė (2009). Na, o supervizijos proceso kokybinis veiksnys – narystė Lietuvos supervizorių (profesinių santykių konsultantų) asociacijoje.

Hobis:

gamta, kelionės

Kiti supervizoriai:

Close