Close
ASTA KIAUNYTĖ Išdidinti

ASTA KIAUNYTĖ

Mano kontaktai:

   +370 682 33272

asta.kiaunyte@supervizija.lt 

Išsilavinimas:

2004 - Supervizorė, profesinių santykių konsultantė. Munsterio akademija (Vokietija)

1998 - Socialinių mokslų daktarė (Edukologija). Klaipėdos universitetas – Vytauto Didžiojo universitetas

Darbo patirtis:

Dirbu supervizore, profesinių santykių konsultante nuo 2004 metų iki šiol. Savo profesinėje veikloje superviziją plėtoju trijose kryptyse: praktikos, mokslo ir studijų. Užsiimu supervizijos praktika privačiai ir projektinėje veikloje. Taip pat dirbu Klaipėdos universitete Sveikatos mokslų fakultete, esu Socialinio darbo katedros docentė. Mano mokslinės interesų sritys - supervizija studijose ir profesinėje veikloje; dialogas profesiniuose santykiuose; socialinės rizikos ir pagalbos būdai.  Esu atlikusi tyrimus ir parengusi mokslines publikacijas supervizijos tema. Mūsų iniciatyva (kartu su kolege supervizore I. Dirgeliene) supervizijos buvo pirmosios Lietuvoje įtrauktos į Klaipėdos universiteto socialinio darbo studijų programas. Vedu supervizijas bakalauro ir magistrantūros studijų studentams.

Ekspertinės sritys, metodai: 

Supervizijos praktinę patirtį kaupiu dirbdama tiek individualiai, tiek su grupėmis. Supervizoriškas darbas su organizacijų komandomis, ar jų funkciniais padaliniais bei vadovavimo funkciją atliekančiais darbuotojais suteikia matymą organizacijos kaip sisteminės visumos. Tai užduotis man kaip supervizorei, kai tenka ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių ar kurti, anot W. Weigand, “savą konsultavimo architektūrą”. Vesdama supervizijas vadovaujuosi humanistinės-egzistencinės filosofijos principais, sistemine teorine perspektyva. Atvejų analizei naudoju refleksyvius, kritinio mąstymo, vizualizacijos metodus, psichodramos elementus. Man svarbu kartu su žmonėmis kurti lygiaverčius, pasitikėjimu ir dialogu grįstus santykius, skatinti atviros komunikacijos kultūrą. Pastebiu, jog supervizijos procese įvykstanti abipusė sąveika keičia ne tik supervizuojamųjų profesinio pasaulio matymą, bet tuo pačiu keičiasi ir mano kaip supervizorės profesinio pažinimo laukas. Abipusį pokyčio procesą iš nežinojimo į naują atradimą ir supratimą priimu kaip profesinį iššūkį ir siekį. Į kiekvieną superviziją žvelgiu kaip į naują ir nepakartojamą procesą, kuris suteikia erdvę laisvei ir kūrybiškumui.

Savo profesinę kompetenciją nuolatos gilinu dalyvaudama seminaruose, intervizijos grupėje, kontrolinėse supervizijose, kurias veda užsienio šalių kolegos, atstovaujantys ANSE (Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijai). Vesti kontrolinę superviziją (atvejų analizę meta lygmenyje) kolegoms supervizoriams man, kaip supervizorei, buvo ir yra stiprus profesinės kompetencijos išbandymas.

Kiekvienai organizacijai ar darbuotojui tenka susidurti su sunkumais – krizėmis, pokyčiais, konfliktinėmis situacijomis, patirti profesinį perdegimą. Supervizijos procesą matau kaip pristabdytą laiką, skirtą susivokti savo profesinėje realybėje. Greitas gyvenimo tempas diktuoja ritmą ir skubėjimą, kai nebelieka vietos savirefleksijai, kritiškam žvilgsniui į save ir į savo santykį su aplinka. Tikiu, kad supervizija skatina kelti vidinius klausimus, norinčiuosius keistis - motyvuoja ieškoti sprendimo būdų ir naujai veikti profesinėje aplinkoje, teikia paramą ir palaikymą.

Narystė:

Lietuvos profesinių santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos narė

ANSE (Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijos) narė

Klaipėdos universiteto akademinės etikos komiteto narė

Lietuvos universitetų edukologų klubo narė

Publikacijos:

https://aleph.library.lt/F?func=find-b&request=Asta+Kiaunyt%C4%97&find_code=WAU&local_base=kub02       

Hobis: Mėgstu skaityti grožinę, psichologinę, filosofinę literatūrą, žiūrėti filmus, spektaklius, kuriuose atsiskleidžia žmonių tarpusavio santykiai, kultūriniai skirtumai, iškyla egzistenciniai klausimai. Patinka keliauti, važiuoti dviračiu, vaikščioti. Judėjimas man padeda atsipalaiduoti, atsirasti naujoms mintims ir idėjoms.

Kiti supervizoriai:

Close