Close

Naujausi straipsniai

Supervizija medicinos darbuotojų profesinei gerovei: poreikis ir galimybės
Astos Kiaunytės, Indrės Indrelienės, Laimos Abromaitienės ir Artūro Razbadausko atliktas tyrimas parodė, kad...
įkelta Jan 30, 2024 | autorius Asta Kiaunytė, Indrė Indrelienė, Laima Abromaitienė, Artūras Razbadauskas
Supervizijos yra efektyvi priemonė medikų profesinei gerovei stiprinti
2021 metais kelios mūsų asociacijos narės dalyvavo Jaunųjų gydytojų asociacijos pilotinėje iniciatyvoje, kurios metu...
įkelta Jan 23, 2024 | autorius Irina Šiaudvytienė
KONFERENCIJA Sveikatos priežiūros specialistų profesinių santykių stiprinimas: kuo gali būti naudinga supervizija?
Kviečiame visus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti konferencijoje ir susipažinti su...
įkelta Jan 18, 2024 | autorius Sigita Žebrauskienė, Aušra Bačėnė

Supervizija medicinos darbuotojų profesinei gerovei: poreikis ir galimybės

Įkelta: Jan 30, 2024 | Autorius: Asta Kiaunytė, Indrė Indrelienė, Laima Abromaitienė, Artūras Razbadauskas | Kategorija: Moksliškai

Astos Kiaunytės, Indrės Indrelienės, Laimos Abromaitienės ir Artūro Razbadausko atliktas tyrimas parodė, kad supervizijos procesas, grįstas refleksija ir dialogu, gali ne tik paskatinti medicinos darbuotojus prabilti apie esminius savo profesinės veiklos klausimus ir iššūkius, o tai rodo jų profesinės situacijos sisteminį komplikuotumą bei supervizijos poreikį. Supervizuojamųjų kritinė refleksija atskleidė dar daugiau. Tai, kad per supervizijos laikotarpį medicinos darbuotojams pavyko pereiti nuo tylėjimo į konstruktyvaus bendravimo kultūrą, išplėsti savo profesinio identiteto matymą, sumažinti tvyrojusią emocinę įtampą, atliekant savo profesinį vaidmenį. Tai byloja, kad supervizija prisideda prie medicinos darbuotojų profesinės gerovės vystymo.

Pagal Jansen (2010) modelį, remiantis atliktu tyrimu, dabar aktualų supervizijos konsultacinio poreikio turinį medicinos darbuotojams galima detalizuoti keliant tokius reflektyvius klausimus / temas: lauko dinamikoje - kas (ne)vyksta sveikatos priežiūros srityje pastaruoju metu, Covid-19 laikotarpis - medikų atsakomybių, krūvio, atlygio, komandiškumo, aprūpinimo darbo priemonėmis klausimai; profesinėje dinamikoje - kokie medikai yra šiandien – kas ir kaip jais tampa, profesijos patrauklumas, jos poreikis bei vertinimas visuomenėje, teisinės bazės pokyčiai medikų - pacientų santykyje, asmeninių ir profesinių konfliktų poveikis profesiniam vaidmeniui, profesinio identiteto vystymas; organizacijos dinamikoje - kas (ne)vyksta konkrečioje sveikatos priežiūros organizacijoje – struktūriniai pokyčiai, vertinimo procesai (auditas), administracijos, darbuotojų kaita, kokybės kontrolės pokyčiai; santykių dinamikoje - kaip (ne)vyksta informacijos perdavimas, atsakomybių paskirstymas, hierarchiniai ar kolegialūs santykiai, klaidų / pasekmių - palaikymo ar baudimo – santykis.


Svarbu paminėti tai, kad 2023 m. gruodžio 1 d. įvyko didelis ir pozityvus pokytis sveikatos politikoje – įsigaliojo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas, patvirtinantis sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo aprašą. Supervizija tapo formaliai ir struktūriškai įteisintu profesinių santykių pagalbos įrankiu medicinos darbuotojams.


Su tyrimu anglų kalba galite susipažinti paspaudę šią nuorodą https://e-journals.ku.lt/journal/TBB/article/2906/info
Ačiū!

Close