Close

Naujausi straipsniai

Supervizija medicinos darbuotojų profesinei gerovei: poreikis ir galimybės
Astos Kiaunytės, Indrės Indrelienės, Laimos Abromaitienės ir Artūro Razbadausko atliktas tyrimas parodė, kad...
įkelta Jan 30, 2024 | autorius Asta Kiaunytė, Indrė Indrelienė, Laima Abromaitienė, Artūras Razbadauskas
Supervizijos yra efektyvi priemonė medikų profesinei gerovei stiprinti
2021 metais kelios mūsų asociacijos narės dalyvavo Jaunųjų gydytojų asociacijos pilotinėje iniciatyvoje, kurios metu...
įkelta Jan 23, 2024 | autorius Irina Šiaudvytienė
KONFERENCIJA Sveikatos priežiūros specialistų profesinių santykių stiprinimas: kuo gali būti naudinga supervizija?
Kviečiame visus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti konferencijoje ir susipažinti su...
įkelta Jan 18, 2024 | autorius Sigita Žebrauskienė, Aušra Bačėnė

SUPERVIZIJA ŠEIMOS VERSLO KONTEKSTE

Įkelta: Sep 23, 2019 | Autorius: IRINA ŠIAUDVYTIENĖ | Kategorija: Paprastai

Ar žinojote, jog pasaulyje 85 proc. visų verslų yra būtent šeimos verslas? Pasaulyje veikia netgi tokios organizacijos kaip Europos šeimos verslo organizacija (European Family Business) bei Pasaulio šeimos verslo kompetencijos centras (EY Global family businesss centre of excellence), kurios konsultuoja šeimos verslus įvairiais klausimais, padedančiais įmonėms sėkmingai augti. Šios organizacijos taip pat kaupia duomenis, pateikia svarbiausius faktus, kas vyksta šeimos verslo įmonėse. Pavyzdžiui 2014 m. duomenimis (4), Europoje 85 proc. viso verslo yra šeimų valdomos įmonės, kurios sukuria 70 proc. Europos BVP ir įdarbina 60 proc. visų darbuotojų 

Ar žinojote, jog pasaulyje 85 proc. visų verslų yra būtent šeimos verslas? Pasaulyje veikia netgi tokios organizacijos kaip Europos šeimos verslo organizacija (European Family Business) bei Pasaulio šeimos verslo kompetencijos centras (EY Global family businesss centre of excellence), kurios konsultuoja šeimos verslus įvairiais klausimais, padedančiais įmonėms sėkmingai augti. Šios organizacijos taip pat kaupia duomenis, pateikia svarbiausius faktus, kas vyksta šeimos verslo įmonėse. Pavyzdžiui 2014 m. duomenimis (4), Europoje 85 proc. viso verslo yra šeimų valdomos įmonės, kurios sukuria 70 proc. Europos BVP ir įdarbina 60 proc. visų darbuotojų (daugiau nei 144 mln. žmonių).

Įdomu, kad tokios žinomos įmonės kaip Mars Inc., Volkswagen AG, Ikea, Samsung,  New York Times, Prada, yra valdomos šeimų. Lietuvoje „šeimos verslo“ sąvoka dažniausiai sutapatinama su „smulkaus ir vidutinio verslo“ samprata, tačiau taip pat turime ir didelių įmonių, tokių kaip Lietuvos UAB Rūta, Senukų prekybos centras (iki 2013 m.), Vičiūnų grupė… Mūsų šalyje šeimos verslų tradicija dar tik mezgasi, nėra susiformavusi šeimos verslo kultūra ir principai. Lietuvoje šeimos verslas vis dar neturi ir teisinės formos, nėra aiškiai apibrėžtas, o tai taip pat gali daryti įtaką profesiniams santykiams verslo viduje. 

Kas yra šeimos verslas

Sąvoka „šeimos verslas“ gali būti labai skirtingai traktuojama: kada tai yra šeimos verslas, o kada –  tiesiog įmonė, kurioje dirba šeima. Išsiaiškinti, ar konkreti bendrovė yra šeimos verslo įmonė, galima remiantis trimis pagrindiniais kriterijais, tokiais kaip nuosavybėvaldymas ir verslo tęstinumas arba kitais žodžiais šeimos verslas yra tuomet, kai šeimai priklauso bent 50+1 proc. akcijų, nors vienas šeimos narys dalyvauja įmonės valdyme bei įmonė perduodama iš kartos į kartą.

Šeimos verslo konsultavimo ypatumai

Konsultantams nėra lengva dirbti su šeimos versle dalyvaujančiais asmenimis dėl per daug persipynusių, gilių ir labai artimų santykių, kurie visada pasireiškia ir darbinėse temose. Visgi ką bendras verslas reiškia pačiai šeimai? Kokios jų patirtys? Konsultuojant asmenis, dirbančiais su savo šeimos nariais,  analizuojant jų patirtis iškilo keletas temų, būdingų šeimos verslui, apie kurias norisi pakalbėti plačiau.

Pasitikėjimas. Šios temos svarba, reikšmė šeimos versle – didžiulė. Dažniausiai pasakojama apie tai, kaip gerai, kad yra kuo pasitikėti, kad atsitikus nelaimei versle, gali net naktį skambinti ir bus ištiesta pagalbos ranka. Šeimos nariai vieningai saugo savo verslo ir tuo pačiu šeimos įvaizdį. Šeimos iniciatyva sukurtas verslas visų pirma yra šios šeimos tapatybės dalis: simbolis, tradicija, paveldas. Kaip pasakė vienas respondentas: „tai palikimas, šeimos istorija <…> šeimos verslas yra širdies verslas“. O kas būtų jei tas širdies verslas „sunegaluotų“? Juk įsileisti „svetimkūnį“ į savo „širdį“, išdrįsti operuotis – irgi nelengvas sprendimas, kuris dažnai priimamas tik tuomet, kai jau kai labai blogai. Supervizorius, konsultuojantis šeimos verslo atstovus, turi suprasti, jog pasitikėjimo santykis bus ypatingai svarbus ir supervizijos procese, o jo neužmezgus – darbas gali net ir neprasidėti.

Vienatvė. Šeimos versle dalyvaujantys asmenys, su kuriais teko kalbėtis,  minėjo, kad kartais jaučia didelį vienišumą, nepaisant to, kad šalia yra didelė šeimos dalis. Neretai atrodo, kad tik jiems vieniems rūpi svarbūs įmonei klausimai, jaučiasi vieni, pavargę, entuziazmas greitai išblėsta, ypač sprendžiant strateginius klausimus.

Darbo ir šeimos persipynimas. Kalbant apie šeimos verslo ypatumus, neišvengiama tema –  emocijos, kurios parsinešamos iš darbo į namus. Ir nors sąmoningai suvokiama, kad geriau atskirti darbą nuo šeimos, bet neįsivaizduojama, kad susipykus darbe, namie galima nekreipti į tai dėmesio. Dar labiau šeimos narius liūdina tai, kad džiaugsmas iš darbo ne taip lengvai parnešamas į namus kaip pyktis ar slogi nuotaika. Darbe pasidžiaugiama ir pamirštama, o pyktis, nuoskaudos lieka pakankamai ilgai bei veikia asmeninius santykius.

Kartų konfliktai. Kartų konfliktai – pakankamai dažnas reiškinys, ypač kai pradeda skirtis ateities matymai, parodomas nepasitikėjimas jaunesniais šeimos nariais/verslo partneriais, abejojama vadovavimo sugebėjimais ateityje, bet tuo pačiu apie tai nekalbama. Neretai šeimos nariai, kartu dalyvaujantys versle, tarsi tikisi, kad jų mintys, lūkesčiai yra savaime suprantami artimiesiems, tačiau nusivilia pastebėjus, kad taip nėra.

Mokslinėje literatūroje išskiriami keletas svarbiausių šeimos verslų iššūkių, kurie turėtų būti svarbūs konsultantams bei šeimos verslo atstovams:

  • nenoras į verslo valdymą įtraukti profesionalus
  • nepakankamas dėmesys šeimos verslo tęstinumo užtikrinimui.

Tai – temos, kurių gali būti vengiama, bet jos – ypatingai svarbios ir turėtų būti aptariamos. Profesionalios vadybininkų komandos sukūrimas galėtų padėti šeimos verslui identifikuoti ir aiškiai apsibrėžti ilgalaikę įmonės veiklos viziją ir tikslus, tačiau tuo pačiu sukeltų grėsmę prarasti savo šeimos verslo unikalumą, vertybinį pagrindą. Verslo tęstinumo planavimas turėtų apimti ne tik verslo lyderio išrinkimo ir įmonės valdymo perdavimo sekančiai kartai klausimus, tai – ir įgūdžių bei gebėjimų valdyti ir vadovauti įmonei ugdymas.

Supervizija, verslas ir šeima

Taip, kaip šeimai yra didelis iššūkis priimti „svetimą“ žmogų į savo uždarą, jau susiformavusią šeimą su jos nerašytomis taisyklėmis bei įpročiais, taip ir šeimos verslo konsultavime gali būti nelengva – greičiausiai į jus bus žiūrima kaip į “svetimą”. Ne veltui anksčiau minėta pasitikėjimo tema – viena iš pirmųjų, kuri iškyla konsultuojant šeimos verslo atstovus.

Taigi supervizorius galėtų palydėti šeimą link balanso tarp verslo ir asmeninio gyvenimo, pvz. siūlant apriboti darbines diskusijas už įmonės ribų. Ir nors tai ne visada įmanoma, tačiau visada naudinga. Šios diskusijos turėtų vykti reguliariose susirinkimuose, t.y. turėti tam tikrą laiką esamoje struktūroje. Taip pat rekomenduojama traktuoti visus darbuotojus sąžiningai, nenustatyti šeimos nariams aukštesnio ar žemesnio standarto nei kitiems darbuotojamsBe to, kai šeimai jos verslas yra vertybė, dalis jos istorijos, tuomet ir atsidavimas darbui, lojalumas yra kur kas didesnis. Svarbu šeimai padėti įvardinti jų verslo stipriąsias puses, nes toks požiūris, didelis atsidavimas veda verslą link kokybės išlaikymo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje. Šie ir kiti šeimos verslo aspektai yra labai svarbūs, bet neretai pačiai šeimai sunku susidoroti su kylančiais iššūkiais. Supervizija yra ta vieta, kur su pagarba šeimos vertybėms ir unikalumui galėtų būti sprendžiami tiek strateginiai, tiek ir organizaciniai šeimos verslo klausimai.

Kaip teigia šeimos verslo ekspertas Valteris Zočis (Walter Zocchi), sąvokoje „šeimos verslas“ žodis „šeima“ turi būti stabilumo ir patikimumo pagrindas, o ne sietis su problemomis dėl įmonėje vykstančių nekontroliuojamų šeimos narių konfliktų. Juk šeimos verslo atstovai įsipareigoja savo klientui asmeniškai, o tai – aukštesnės kokybės garantija. Labai dažnai tokių kompanijų pavadinimuose ar logotipuose net dedamas savininko veidas, kas reiškia: štai aš priešais tave, todėl gali manimi pasitikėti.

Literatūra

  1. Baškytė Silvija, Stripeikis Osvaldas, „Šeimos verslo įmonių valdymo ypatumai“. Managementtheoryandstudiesforruralbusinessandinfrastructuredevelopment. 2011. Nr. 2 (26). Research papers
  2. Gelūnas Mindaugas, „Šeimos verslas: už ir prieš“. Vadovo pasaulis  2005 m. Nr. 6
  3. Vaitkevičius Justas, Šeimos verslas. Portalas Verslas.in. 2012-07-02, http://www.verslas.in/seimos-verslas/
  4. EY Family Business Yearbook, 2014
  5. Dina Sergijenko, “Šeima ir verslas: ar suderinama?”, Savaitraštis „Ekonomika.lt“, nr. 26 (88), 2012 m. liepos 16-29d.
Close