Supervisor in Europa…the state of the art

Supervisor in Europa…the state of the art
An item in the monthly digital newsletter of the LVSC edited by the CIC (Committee of
International Contacts (CIC) of the Dutch LVSC).. (daugiau…)

KAIP GALIMA PASIRŪPINTI SAVIMI NUOLAT BESIRŪPINANT KITAIS

Daug metų sėkmingai dirbantis darbuotojas, efektyviai susidorojantis su jam patikėtomis užduotimis, motyvuotas, atsakingas ir lojalus savo organizacijai – tai, ko gero, kiekvienos organizacijos svajonė. Kaip išlaikyti metams bėgant sukauptą profesinę patirtį, nuolat praturtinant save ir neprarandant motyvacijos darbui? Pabandykime atsakyti į šį klausimą.. (daugiau…)

Apie asmenines ribas supervizijoje

KODĖL RIBŲ TEMA SVARBI SUPERVIZIJOJE?

Supervizija – profesinių santykių konsultavimas. Tuo pačiu pačiame supervizijos procese visuomet kuriamas tarpasmeninis santykis. Tarp supervizoriaus ir supervizuojamojo, tarp supervizoriaus ir  grupės narių, tarp pačių grupės dalyvių grupinės ar komandinės supervizijos atveju. O santykis formuojasi ten, kur susitinka dviejų žmonių asmeninės ribos. Todėl ribų, jų suvokimo, įsivertinimo, išsaugojimo, galimo pažeidimo ar kaip tik – saugumo suteikimo,  tema supervizijoje itin aktuali. (daugiau…)

Apie laiką – trumpai. Nes nėra kada…

Šiandien daugelis mūsų sakome, kad gyvenimo tempas nuolat greitėja – mes norėtumėm daug ką nuveikti, pamatyti, sužinoti, bet… neturime laiko. (daugiau…)

Pardavimai ir socialinis darbas supervizoriaus akimis

Šiandien populiaru yra kalbėti apie tarpdiscipliniškumą – tad kviečiame netradiciškai ir supervizoriškai žvilgtelėti į tai, kas gali sieti socialinį darbą ir pardavimų vadybą? (daugiau…)

Geram vadovui nereikia supervizijos?

Kartais susiduriu su požiūriu, kai supervizija suvokiama tarsi „nesusitvarkymo su savo darbu“ ženklas. Tai liečia ir pavienius asmenis, kurie užsisako individualią superviziją, ir vadovus (visame tekste kalbėdama apie asmenis vyriška forma turiu omenyje abi lytis), kurie dalyvauja supervizijoje su visa komanda. (daugiau…)

Moterys vadovės stiprėja supervizijoje

Visame pasaulyje vyrai vadovai giriami už tai, kad kad jie yra ambicingi ir lydimi sėkmės, tačiau tokias pat savybes demonstruojančioms moterims tenka sumokėti socialinę baudą. Ką reiškia moteriška galia? Kaip atskirti asmeninius ir profesinius santykius, įgyti „drąsos būti nemalonia“, kaip suderinti globėjiškumą su organizacijos interesais? Nenuostabu, kad moterims vadovėms čia reikia nemažai palaikymo ir erdvės situacijos analizei, tą jos atranda supervizijoje. (daugiau…)

Patirti savo vertę per santykį su kitais

Darbe mes visi esam susisaistę santykiais. Jei santykiai būtų daiktai, apie juos rašyti ir kalbėti būtų paprasta, mes nesijaudindami vardintume jų savybes: kietas, minkštas, klampus, birus, šviesus, tamsus, margas, tiesus, kreivas, lenktas, suktas ir t.t. Greičiausiai nesuklystume, nes juk visi mato, jog daiktas yra toks. Apibūdinę padėtume į aiškią vietą – ant lentynos ar į stalčių, kur tam daiktui ir priklausytų būti ir daugiau sau dėl jo nesuktume galvos, kol neprireiktų to daikto panaudoti. (daugiau…)

Supervizija šeimos verslo kontekste

Ar žinojote, jog pasaulyje 85 proc. visų verslų yra būtent šeimos verslas? Pasaulyje veikia netgi tokios organizacijos kaip Europos šeimos verslo organizacija (European Family Business) bei Pasaulio šeimos verslo kompetencijos centras (EY Global family businesss centre of excellence), kurios konsultuoja šeimos verslus įvairiais klausimais, padedančiais įmonėms sėkmingai augti. Šios organizacijos taip pat kaupia duomenis, pateikia svarbiausius faktus, kas vyksta šeimos verslo įmonėse. Pavyzdžiui 2014 m. duomenimis (4), Europoje 85 proc. viso verslo yra šeimų valdomos įmonės, kurios sukuria 70 proc. Europos BVP ir įdarbina 60 proc. visų darbuotojų (daugiau nei 144 mln. žmonių). (daugiau…)

Supervizija medikams

Supervizija – tai savotiška profesijos sveikatos patikra. Galbūt tik profilaktinė. Savotiška darbo higiena. Bet ji leidžia laiku diagnozuoti sutrikimą ir jį koreguoti, kol liga neįsisenėjo ir neužklupo rimtos bėdos… Būkite sveiki. (daugiau…)

„Supervizija – tai tarsi pauzė, padedanti susitvarkyti savo profesinės kelionės lagaminą“

„Supervizija – tai tarsi pauzė, padedanti susitvarkyti savo profesinės kelionės lagaminą“ – sako Nerijus Januškevičius, profesinių santykių konsultantas bei supervizorius. Jis kartu su kolege Monika Kėžaite – Jakniūniene dalinasi įžvalgomis  apie tai, kaip padėti sau, kai padedi kitiems.   (daugiau…)

Supervizuojamasis ir supervizorius: kelionės pradžia

Žmogų pas supervizorių gali atvesti įvairūs motyvai. Keletą iš jų galime pafantazuoti:

  • noras tobulėti, augti savęs pažinime, savo santykiuose su kolegomis, reflektuojant įvairias darbe sutinkamas situacijas;
  • besikartojančios konfliktinės situacijos su kolegomis ir vadovu keliančios nuolatinį stresą;
  • nenoras eiti į darbą, sekmadienio nerimas dėl pirmadienį prasidedančios darbo savaitės;
  • nepasitenkinimas esamomis darbo sąlygomis: darbo užmokesčiu, darbine atmosfera, organizacijos kultūra ir t.t. ir panašiai

(daugiau…)