Supervizija.lt > Aktualijos > 2019 05 18 Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Kviečiame jus į visuotinį asociacijos narių susirinkimą, kuris vyks  2019 m.  gegužės 18 dieną,  Jonavos g. 66., VDU patalpose.

Susirinkimo pradžia- 14.30 val., numatoma pabaiga- 16 val.
Dienotvarkė:
1. Naujos tarybos pirmininkės rinkimai.
2. Tarybos veiklos krypčių pristatymas bei tvirtinimas.

Asociacijos taryba

Be the first to comment “2019 05 18 Visuotinis asociacijos narių susirinkimas”